Virtavesien kunnostushanke

Virtavesien kunnostushankkeessa parannetaan virtavesien ekologista tilaa virtavesikunnostuksilla. Hankkeessa toteutetaan virtavesikunnostuksia Saaristomeren valuma-alueella erityisesti kalastoltaan arvokkaissa virtavesissä. Kunnostustoimenpiteiden tavoitteena on muun muassa elvyttää Saaristomeren äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja. Taimenen lisäksi kunnostustoimenpiteistä hyötyvät myös muut vesieliöt kuten muut kalalajit, ravut ja pohjaeläimet. Virtavesien ekologista tilaa ovat heikentäneet erityisesti jokien ja purojen perkaukset sekä virtavesien patoaminen.

Hankkeessa järjestetään virtavesikunnostustalkoita, joihin kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua. Virtavesikunnostusten lisäksi tehdään virtavesien kunnostustarveselvityksiä ja kalastoselvityksiä. Hankkeessa toteutetaan myös purojen vedenlaadun seurantaa yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Valonia aloitti virtavesikunnostukset vuoden 2014 Purokunnostushankkeella, jonka jälkeen toiminta on jatkunut vuosittain uudella hankkeella.

Kunnostustalkoilla kunnostettua Kuninkojaa

Kesällä 2014 kunnostettua puroa

Hankkeen rahoittajia ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, EKOenergia, Saaristomeren suojelurahasto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Turun kaupunki, Aurajoen Nuorkauppakamari ja osa paikallisista kalastusalueista.

Lisätietoja:

Janne Tolonen
Vesiasiantuntija Valonia
puh. 050 518 7755
etunimi.sukunimi@valonia.fi

www.valonia.fi