Virtavesikunnostusta harjoittelijan silmin

Harjoittelujaksoni maastotyöt alkoivat Perniön Juottimenojalta virtavesikunnostuksen merkeissä viime viikolla, Tarkoituksena oli parantaa taimenen mahdollisuutta kutea ja vaeltaa alueella. Valonian lisäksi Juottimenojan kunnostuksessa on mukana WWF Suomi. Toteutus tehdään yhteistyössä paikallisen ojitusyhtiön kanssa.

Read Article →

Paimionjoella tarvitaan pikaisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi

Mediatiedote 24.5.2017
Viimeiset vaelluskalat ovat häviämässä Paimionjoesta
Paimionjoella tarvitaan pikaisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi
Paimionjoen taimenkanta on äärimmäisen uhanalainen ja vaarassa hävitä kokonaan. Paimion Vähäjoki ja Karhunoja ovat joen ainoat alueet, joissa elää luonnonvarainen taimenkanta.

Read Article →

Taimenen kotiutusta poikasistutuksilla

Valonian virtavesihanke oli mukana, kun L-S Kalatalouskeskus suoritti yhteistyössä kalatalous- ja ympäristöopisto Livian kanssa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamia taimenistutuksia huhtikuun lopulla. Vastakuoriutuneita poikasia istutettiin Kuninkojan, Maskunjoen ja Hirvijoen vesistöihin yhteensä noin 40 000 kappaletta. Istutusten tavoitteena on luoda vesistöihin luonnonvaraisesti lisääntyvät taimenkannat.

Read Article →

Jokirapu hätää kärsimässä – Jokirapuhankkeen kuulumisia

Jokirapu Varsinais-Suomessa -hankkeen selvitys jokiravun esiintymisestä on edennyt talven aikana. Lukuisia koeravustuspöytäkirjoja ja -raportteja on käyty läpi ja tuloksia kirjattu ylös Varsinais-Suomen jokirapukantojen esiintymisen kartoittamiseksi. Tiedot on kerätty vuosilta 1990–2015. Aiemmin kaikki tieto jokiravusta on ollut hajallaan erinäisissä raporteissa ja tieto ei ole ollut sujuvasti käytettävissä

Read Article →

Ilmaston lämpenemisen haasteet vesiensuojelulle

Ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan haasteita vesiensuojelutyölle. Ilmaston muuttuminen on jo viime vuosien aikana havaittu lisäävän vesisistökuormitusta mm. lisääntyneiden talviaikaisten sateiden myötä. Myös mm. tulvien ja rankkasateiden on ennustettu lisääntyvän. Muuttuva ilmasto muuttaa myös ekosysteemejä ja aiheuttaa lajien levinneisyyteen muutoksia.

Read Article →