Mitä tapahtuu Salon vesissä? Yleisötilaisuus Salon vesistöt, tila ja tulevaisuus 21.3.

Salossa vesiensuojelu – ja vesistökeskustelu on ollut vilkasta viime vuosina. Puheenaiheita ovat olleet muun muassa Perniönjoen perkaushanke, Särkisalon vesien tila, Uskelanjoen jäänpidätysrakenteet ja kalataloudelliset kunnostukset sekä Kiskonjoella alkanut Freshabit life-hanke, jossa on muun muassa suunnitteilla kalatie Kiskonjoen voimalaitospatoon. Talvella otsikoissa ovat olleet Kiskonjoella tapahtuneet harmilliset tapahtumat Kiskonjoen öljyonnettomuus ja Kiskossa Aijalan kaivoksen romahdus.

Read Article →

Virtavesihankkeen kuulumisia

Viime viikkojen aikana Virtavesihankkeessa on ollut kiireistä: Kesän 2014 purokunnostuskohteilla Salossa sekä Paimiossa on käyty sähkökoekalastamassa. Kalaston seurannan tarkoituksena on selvittää, onnistuiko taimenen lisääntyminen talkoovoimin rakennetuilla kutusoraikolla toivotulla tavalla. Lisäksi viime perjantaina 21.8. talkoiltiin Salon Kiikalassa, missä rakennettiin jälleen uusia kutusoraikkoja.

Read Article →

Virtavesiä kuntoon talkootyöllä – elokuussa talkoillaan!

Virtavesien kunnostus talkoilla on yleistynyt viime vuosien aikana. Valtion ympäristöhallinnon rajalliset resurssit eivät riitä kaikkien tärkeiden kohteiden kunnostamiseen ja esimerkiksi monet uhanalaiset kalapopulaatiot ovat suuren häviämisuhan alla ilman kunnostustoimenpiteitä. Varsinais-Suomessa virtavesikunnostustalkoita järjestää Valonian purokunnostushanke.

Read Article →