Paimion Karhunojan vedenlaadun tarkkailu vuonna 2015

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella vedenlaatumittarilla sekä laboratoriossa tutkittavin vesinäyttein. Tutkimuksen tarkoituksena oli erityisesti selvittää Karhunojan vedenlaadun soveltuvuutta taimenelle. Tutkimus oli osa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toteuttamaa virtavesien kunnostushanketta.

Read Article →

Virtavesihankkeen syksy

Syksyn virtavesikunnostukset ja sähkökoekalastukset on nyt tehty ja katseet on jo osittain käännetty ensi vuoteen. Viimeiset kunnostustoimet tehtiin lokakuussa, jolloin mm. purettiin Hitolanjoen sivupurolta kaksi vaellusestettä ja tehtiin laajat taimenen kutupaikkakunnostukset Kiskonjoen-Perniönjoen vesistön Juottimenojalla. Loka-marraskuussa on tehty kunnostuskohteiden seurantaa mm. taimenen kutupaikkatarkkailua….

Read Article →

Virtavesihankkeen kuulumisia

Viime viikkojen aikana Virtavesihankkeessa on ollut kiireistä: Kesän 2014 purokunnostuskohteilla Salossa sekä Paimiossa on käyty sähkökoekalastamassa. Kalaston seurannan tarkoituksena on selvittää, onnistuiko taimenen lisääntyminen talkoovoimin rakennetuilla kutusoraikolla toivotulla tavalla. Lisäksi viime perjantaina 21.8. talkoiltiin Salon Kiikalassa, missä rakennettiin jälleen uusia kutusoraikkoja.

Read Article →

Haitallinen jättipalsami kuriin Karhunojalla talkoovoimin

Osallistuin tiistaina 28.7.  pienimuotoisiin jättipalsamin kitkentätalkoisiin Paimion Karhunojalla. Karhunoja on (vaikeasti sanottuna) Paimionjoen sivujoen Vähäjoen sivupuro. Vähäjoelta ja Karhunojalta löytyy Paimionjoen vesistön viimeinen luonnonvarainen taimenkanta ja Karhunojalle onkin suunnitteilla myös kutusoraikkojen kunnostuksia vielä […]

Read Article →