Paimionjoella tarvitaan pikaisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi

Mediatiedote 24.5.2017
Viimeiset vaelluskalat ovat häviämässä Paimionjoesta
Paimionjoella tarvitaan pikaisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi
Paimionjoen taimenkanta on äärimmäisen uhanalainen ja vaarassa hävitä kokonaan. Paimion Vähäjoki ja Karhunoja ovat joen ainoat alueet, joissa elää luonnonvarainen taimenkanta.

Read Article →

Purokunnostustalkoot Maskun Rapuojalla

Purokunnostustalkoot perjantaina 30.9 Maskun Rapuojalla klo 15 alkaen. Talkoissa tehdään eroosiosuojausta, monimuotoistetaan uomaa ja rakennetaan kutupaikkoja taimenelle kiveämällä ja soraistamalla uomaa. Varustuksesi talkoolaisille riittää säänmukainen vaatetus ja kumisaappaat. Talkoolaisille tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa. Talkookohde löytyy osoitteesta Raputie, Masku.

Read Article →

Virtavesihankkeen syksy

Syksyn virtavesikunnostukset ja sähkökoekalastukset on nyt tehty ja katseet on jo osittain käännetty ensi vuoteen. Viimeiset kunnostustoimet tehtiin lokakuussa, jolloin mm. purettiin Hitolanjoen sivupurolta kaksi vaellusestettä ja tehtiin laajat taimenen kutupaikkakunnostukset Kiskonjoen-Perniönjoen vesistön Juottimenojalla. Loka-marraskuussa on tehty kunnostuskohteiden seurantaa mm. taimenen kutupaikkatarkkailua….

Read Article →