Paimionjoella tarvitaan pikaisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi

Mediatiedote 24.5.2017
Viimeiset vaelluskalat ovat häviämässä Paimionjoesta
Paimionjoella tarvitaan pikaisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi
Paimionjoen taimenkanta on äärimmäisen uhanalainen ja vaarassa hävitä kokonaan. Paimion Vähäjoki ja Karhunoja ovat joen ainoat alueet, joissa elää luonnonvarainen taimenkanta.

Read Article →

Paimion Karhunojan vedenlaadun tarkkailu vuonna 2015

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella vedenlaatumittarilla sekä laboratoriossa tutkittavin vesinäyttein. Tutkimuksen tarkoituksena oli erityisesti selvittää Karhunojan vedenlaadun soveltuvuutta taimenelle. Tutkimus oli osa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toteuttamaa virtavesien kunnostushanketta.

Read Article →

Virtavesihankkeen kuulumisia

Viime viikkojen aikana Virtavesihankkeessa on ollut kiireistä: Kesän 2014 purokunnostuskohteilla Salossa sekä Paimiossa on käyty sähkökoekalastamassa. Kalaston seurannan tarkoituksena on selvittää, onnistuiko taimenen lisääntyminen talkoovoimin rakennetuilla kutusoraikolla toivotulla tavalla. Lisäksi viime perjantaina 21.8. talkoiltiin Salon Kiikalassa, missä rakennettiin jälleen uusia kutusoraikkoja.

Read Article →