Paimionjoella tarvitaan pikaisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi

Mediatiedote 24.5.2017
Viimeiset vaelluskalat ovat häviämässä Paimionjoesta
Paimionjoella tarvitaan pikaisia toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi
Paimionjoen taimenkanta on äärimmäisen uhanalainen ja vaarassa hävitä kokonaan. Paimion Vähäjoki ja Karhunoja ovat joen ainoat alueet, joissa elää luonnonvarainen taimenkanta.

Read Article →

Mitä tapahtuu Salon vesissä? Yleisötilaisuus Salon vesistöt, tila ja tulevaisuus 21.3.

Salossa vesiensuojelu – ja vesistökeskustelu on ollut vilkasta viime vuosina. Puheenaiheita ovat olleet muun muassa Perniönjoen perkaushanke, Särkisalon vesien tila, Uskelanjoen jäänpidätysrakenteet ja kalataloudelliset kunnostukset sekä Kiskonjoella alkanut Freshabit life-hanke, jossa on muun muassa suunnitteilla kalatie Kiskonjoen voimalaitospatoon. Talvella otsikoissa ovat olleet Kiskonjoella tapahtuneet harmilliset tapahtumat Kiskonjoen öljyonnettomuus ja Kiskossa Aijalan kaivoksen romahdus.

Read Article →

Kesäkuulumisia virtavesiltä

Kevät vierähti kiireisesti ohi ja nyt kesä on jo pitkällä. Keväällä Valonian virtavesien kunnostushankkeessa järjestettiin kahdet kunnostustalkoot, toiset Jaaninojalla Turussa ja toiset Karhunojalla Paimiossa. Molemmissa talkoissa oli mukavasti väkeä paikalla. Talkoita järjestetään taas loppukesällä ja syksyllä. Hanke lomailee heinäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa ja työt jatkuvat taas 18.7. uusien kunnostuskohteiden valmisteluilla ja toteutuksella.

Read Article →

Taimenen kotiutusta poikasistutuksilla

Valonian virtavesihanke oli mukana, kun L-S Kalatalouskeskus suoritti yhteistyössä kalatalous- ja ympäristöopisto Livian kanssa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamia taimenistutuksia huhtikuun lopulla. Vastakuoriutuneita poikasia istutettiin Kuninkojan, Maskunjoen ja Hirvijoen vesistöihin yhteensä noin 40 000 kappaletta. Istutusten tavoitteena on luoda vesistöihin luonnonvaraisesti lisääntyvät taimenkannat.

Read Article →

Ilmaston lämpenemisen haasteet vesiensuojelulle

Ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan haasteita vesiensuojelutyölle. Ilmaston muuttuminen on jo viime vuosien aikana havaittu lisäävän vesisistökuormitusta mm. lisääntyneiden talviaikaisten sateiden myötä. Myös mm. tulvien ja rankkasateiden on ennustettu lisääntyvän. Muuttuva ilmasto muuttaa myös ekosysteemejä ja aiheuttaa lajien levinneisyyteen muutoksia.

Read Article →