Kuninkojaan öljypäästö

Maanantaina ja tiistaina 18.–19.4.2016 noin 3 000 litraa kevyttä polttoöljyä valui maastoon Raisiossa. Vuoto sai alkunsa ylitäytetystä öljysäiliöstä Raisiossa, mistä öljy pääsi valumaan Kuninkojaan ja sitä pitkin edelleen mereen saakka

Read Article →

Paimion Karhunojan vedenlaadun tarkkailu vuonna 2015

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella vedenlaatumittarilla sekä laboratoriossa tutkittavin vesinäyttein. Tutkimuksen tarkoituksena oli erityisesti selvittää Karhunojan vedenlaadun soveltuvuutta taimenelle. Tutkimus oli osa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toteuttamaa virtavesien kunnostushanketta.

Read Article →